^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ผลงานด้านการสำรวจออกแบบ

Login Form

Visitors Counter

686318
TodayToday201
YesterdayYesterday368
This_WeekThis_Week569
All_DaysAll_Days686318
Guests 6

 

งานที่ 2 นำเสนอการฝึกงานประจำสัปดาห์

ให้นักศึกษา จัดทำ PowerPoint รายงานการฝึกปฏิบัติงานโดยมีหัวข้อดังนี้

1. รายละเอียดสถานที่ฝึกงาน

2.รายละเอียดการฝึกงานประจำวัน+รูปประกอบ ใน 1 วันต้องมีภาพไม่น้อยกว่า 4 ภาพพร้อมบรรยายรายละเอียดการฝึกงาน